You are here: About Us  European Partnership for Biodiversity Protection  
Home | Sitemap | Contact | Rapunzel Germany
Zurück zur Startseite!

Home
About Us
Organic Farming Projects
Processing
Quality Management
Products
Sustainability
Rapunzel History
Organisation Chart
Vision and Philosophy
European Partnership for Biodiversity Protection
Job Advertisements
Contact
Imprint
Privacy Policy
Food Safety Policy
Personal Data Protection


Partnership for Biodiversity Protection in Viticulture in Europe Project number: 2015-1-DE02-KA202-002387


A lot of species in nature are under several stresses conditions and a number of them threatened of extinction. Agriculture practices are  significantly contributed to increasing the diversity of landscapes and species. Everybody would like to live in a place where it is connected with nature. The works which are done without planned, destroys the nature as well as ecosystem. Because of this, the loss of biodiversity is one of the biggest challenges of our time. To protect and increase the diversity of landscapes and species, conscious farming, especially organic farming, is very important.

Rapunzel Organik Tarim is a pioneer of the organic agriculture in Turkey for more than 30 years. It is aim to create an ecosystem and always tries to increase the bio-diversity in its organic project areas. For this reason, Rapunzel Organik Tarim is become a partner of “Partnership for Biodiversity Protection in Viticulture in Europe” project. In Rapunzel’s Organic Sultana project has around 100 farmers whom grow sultanas.

We are showing to farmers who are closer to the nature what would be beneficial to protect biodiversity. Because of this to farmers, protect the plant species of their land and increase ecosystem to create a space where there beneficial insects live in nature, to release beneficial insect to the nature if necessary, protect and improve plant species.
 
Please click to the link for pdf.

European Parthership for Biodiverstiy Protection in Viticulture (674 KB)


Bağcılıkta Biyolojik Çeşitliliği Korumak için Avrupa Ortaklı Proje Proje Numarası: 2015-1-DE02-KA202-002387


Doğada Birçok canlı türü, çeşitli stres koşulları altında sayıları yok olma tehdidi altındadır. Yapılan Tarımsal uygulamalar önemli bir derecede bu türlerin ve çeşitliliğin korunmasında ve artmasında önemli rol oynar.
Herkes doğa ile iç içe olan yerlerde yaşamak ister. Ancak planlanmadan yapılan işler sadece doğayı değil ekosistemi de tahrip eder. Bu nedenle, biyolojik çeşitliliğin kaybı çağımızın en büyük zorluklardan biridir.
 
Bilinçli tarım, özellikle organik tarım gibi çevre dostu uygulamalar, türlerin ve çeşitliliğinin artırılmasına katkıda bulunan en önemli faktörlerden biridir.
Rapunzel Organik Tarım, 30 yılı aşan süredir Türkiye'de organik tarımın öncüsüdür. Yaptığı Organik tarımsal projeler ile biyo-çeşitliliği arttırmayı ve bununla birlikte ekosistem oluşturmayı hedefler.
Bu nedenle, Rapunzel “Bağcılıkta Biyolojik Çeşitliliği Korumak için Avrupa Ortaklı Proje” nin bir ortağı olmuştur. Rapunzel Organik Tarım Üzüm projesinde yaklaşık 100 çiftçi bulunmaktadır. Bizler doğa ile daha yakın ilişki içinde olan çiftçilere biyo-çeşitliliği korumak için neyin faydalı olacağını gösteriyoruz. Çiftçilerimize bunun için, arazilerinde bulunan bitki türlerini korumak ve arttırmak, doğada var olan faydalı böcekler için ekosistem yaşayacakları bir alan oluşturmak, gerekirse doğaya salmak, bitki türlerini korumak ve arttırmak.
 
Detaylı bilgi için linki tıklayınız. 

Bağcılıkta Biyoçeşitliliği Korumak için Avrupa Ortaklı Proje (701 KB)
© 2024 RAPUNZEL ORGANIK TARIM
Imprint | Datenschutz